Ieder mens is Uniek!

SuuS als ambassadeur

RETT

Het Rett-syndroom is een nog vrij onbekende aandoening, die bijna alleen bij meisjes voorkomt. Nederland telt op dit moment ruim 250 meisjes met dit syndroom, maar vrijwel zeker zijn er nog 200 a 300 meisjes en vrouwen waarbij de diagnose nooit is gesteld. Rett-meisjes worden ogenschijnlijk gezond geboren en maken een normale ontwikkeling door tot de leeftijd van 6 tot 18 maanden. Na deze leeftijd stagneert de ontwikkeling en wordt het meisje geleidelijk aan zowel lichamelijk als verstandelijk gehandicapt. In bijna alle gevallen verliezen deze meisjes het spraak-, en loopvermogen. Ook blijft hun verstandelijke ontwikkeling achter. Naarmate de kinderen ouder worden, krijgen ze vaak last van ademhalingsproblemen, epilepsie en scoliose (vergroeing van de rug). 
Rett-meisjes en Rett-vrouwen zijn dus levenslang afhankelijk van hun ouders, verzorgers en medici.

De Nederlandse Rett Syndroom Vereniging (NRSV) is al enkele jaren actief om meer aandacht voor Rett te vragen. Zij zet zich in voor lotgenotencontact en ondersteunt onderzoek naar dit syndroom.

Meer info klik hier

 

Stichting Downsyndroom Limburg on tour is opgericht door Rob en Wendy Cremers. Toen zij hun eerste kind verwachtten werden ze geconfronteerd met een ‘slecht nieuws’ gesprek. Hun zoon Sam zou met het syndroom van Down geboren worden.

De negatieve lading die aan dit gesprek werd gegeven hebben Rob en Wendy als een gemis ervaren. Ook later blijken ze steeds weer aan te lopen tegen allerlei vooroordelen over kinderen met het syndroom van Down. Deze vooroordelen willen zij als trotse ouders van Sam graag ombuigen: “We kijken liever naar de kansen en mogelijkheden van een kind dan naar zijn of haar beperkingen.

Voor meer info klik hier

 
 

Willem Nijholt roemde SuuS om haar ongekende liedinterpretatie

Door haar jarenlange ervaring op het podium en haar ongekende drang haar kennis over te brengen op jong talent geeft ze regelmatig workshops op het gebied van liedinterpretatie en musical.

SuuS als Facilitator en Inspirator!

Met haar kennis op het gebied van Passie en Lef wordt ze door het programma Uitzicht ingehuurd om haar expertise op mensen over te brengen. 

 

Ontwikkeling programma voor en door ondernemers

Visie, Passie & Lef...

Succesvol ondernemerschap:

...vraagt een heldere Visie op de toekomst
...floreert als er vanuit Passie wordt gewerkt
...vraagt Lef bij elke keuze die er wordt gemaakt
 

Doe je nog steeds vanuit passie waar je goed in bent? Wat is jouw unieke toegevoegde waarde en maak je die voldoende zichtbaar voor je klanten en samenwerkingspartners? Wat is je toekomstvisie en welke concrete doelen wil je realiseren? En heb je het lef om de benodigde acties ook echt op te pakken?

Zelfstandig Professionals en MKB-ondernemers hebben doorzettings-vermogen, zijn doelgericht en vakbekwaam. Ze hebben bovenal het lef gehad om voor het ondernemerschap te kiezen.
Dat is iets om trots op te zijn.

Tegelijkertijd staan ze veelal alleen voor dagelijkse en strategische keuzes. Gelijkgezinden zijn niet altijd in de buurt. De noodzaak tot persoonlijke ontwikkeling en zakelijke vernieuwing wordt onderkend maar vaak terzijde geschoven omwille van dagelijkse hectiek en omzetdruk... 

Het is de kunst Visie, Passie en Lef op peil én in balans te houden en ze de ruimte te geven om te pieken! Zodat je steeds op authentieke wijze de door jou gewenste resultaten bereikt!

Door deelname aan UITZICHT creëer je tijd om te reflecteren op jezelf en je business. Je doet inspiratie en concrete nieuwe inzichten op én je gaat gericht aanpakken wat je wellicht al een tijd wilde aanpakken. Een diepteinvestering in je bestaan als ondernemer waarmee je jezelf in staat stelt om op authentieke wijze zowel persoonlijk als zakelijk te groeien. UITZICHT ondersteunt je op maat en laat je een enorm impactvolle krachtenbundeling met collega-ondernemers ervaren. Ontwikkeling voor en door ondernemers! 

Meer info klik hier